Wat is Fairtrade?

Eerlijke handel of FAIR TRADE  staat voor een gelijkwaardige, eerlijke manier van handel drijven en duurzame ontwikkeling in ontwikkelingslanden. Daarbij wordt er naar gestreefd om bijvoorbeeld koffieboeren, cacaoboeren of bananenboeren in Latijns-Amerika, Afrika en Zuidoost-Azië, voor hun exportproducten een prijs te geven die in verhouding staat tot de werkelijke productiekosten. Niet een prijs die wordt bepaald door de verhoudingen op de internationale markt. Aan fairtradeproducten worden daarnaast strengere milieueisen gesteld. Wanneer wij het over fairtrade hebben, dan gaan we uit van producten die voldoen aan het Max Havelaar keurmerk.

Coöperaties versus individuele boeren

Fairtrade kiest er vooral voor om de boeren te organiseren in coöperaties en biedt daarnaast ook een minimumprijs en een ontwikkeltoeslag. Fairtrade gaat er vanuit dat boeren zich vooral verder kunnen ontwikkelen als ze zich organiseren. Als coöperatie verenigd staan ze sterker in de onderhandelingen over de verkoop van hun product en hebben ze meer denkkracht. Fairtrade richt zich dus niet op de individuele boer maar op een groep boeren die zich hebben verenigd in een coöperatie. Fairtrade streeft als keurmerk naar betere werkomstandigheden en vergroting van zelfredzaamheid voor de arbeiders en de boeren.

De meerwaarde van fairtrade

De coöperaties hebben een minimumprijs garantie. Dat betekent dat als de wereldmarkt prijs onder die prijs komt de coöperaties toch dat minimum bedrag ontvangen. Als de wereldmarktprijs boven het minimum ligt ontvangen de coöperaties de wereldmarktprijs. Wat de individuele boer zelf krijgt is afhankelijk van de afspraken die binnen de coöperatie zijn gemaakt. Soms gaat een deel van de omzet nog naar gezamenlijke investeringen in schuren, machines of onderwijsprogramma’s. Naast de prijs voor de koffie ontvangen de coöperaties ook een ontwikkeltoeslag, die tussen de 10% en 15% van de koffieprijs is. Die krijgen ze op basis van een ontwikkelplan dat ze zelf hebben opgesteld. Van deze toeslag worden investeringen gedaan in productverbeteringen, educatie etc.

Lees verder: Wat is een Fairtrade gemeente