Missie en doelstellingen

Februari 2018

Missie en doelstellingen kernteam Fairtrade Hof van Twente

Het kernteam Fairtrade Hof van Twente streeft ernaar om met de titel ‘Fairtrade Gemeente’ het bewustzijn voor en het belang van fairtrade in onze gemeente te vergroten.

Fairtrade draagt op verschillende manieren bij aan de drie aspecten van duurzaamheid: People (welzijn van gemeenschappen, op economisch vlak meer diversiteit en meer zelfvoorzienend)
Profit (bijdrage aan welvaart, randvoorwaarden voor een gezonde lokale economie en een gezonde lokale gemeenschap waar mensen zelf ‘aan het stuur staan’, met goede zorg voor de aarde)
Planet (milieu en duurzaamheid, met eerlijke prijzen bestaat de mogelijkheid tot investeren in een groene omgeving)
Betere arbeidsomstandigheden, betere kansen voor kinderen en een gezondere sociale structuur in de ontwikkelingslanden, maar ook meer sociale verbindingen in de fairtrade gemeenten in de Westerse wereld.

Welzijn (People), welvaart (Profit), milieu (Planet) en fairtrade: samen naar een duurzame gemeente.

Doelstelling kernteam

Ons belangrijkste doel is zoveel mogelijk mensen, organisaties, bedrijven en verenigingen binnen de gemeente Hof van Twente bewust van en enthousiast te maken over fairtrade. Partijen aan elkaar verbinden en iedereen inzetten op de eigen deskundigheid hetgeen leidt tot een sterk en duurzaam resultaat, voor anderen en voor zichzelf.

We zetten Fairtrade in Hof van Twente breed in door veel bedrijven en maatschappelijke organisaties bewust te maken: activiteiten organiseren met en op scholen & verenigingen en met gemeente, private en publieke organisaties en haar toeleveranciers te verkennen hoe we fairtrade producten (verder) in het inkoopbeleid kunnen opnemen.

Het kernteam heeft de ambitie om de titel ‘Fairtrade gemeente’ in de zomer van 2018 te behalen. B&W van de gemeente hebben toegezegd hieraan mee te willen werken. Het halen van deze titel is echter geen doel op zich; vanaf dat moment zal veel inzet nodig zijn de titel te behouden en verder uit te bouwen.

(Dit onderdeel zal wellicht elders al vermeld worden, dit is uitleg over Fairtrade, geen missie of doelstelling van de kerngroep, dus niet hier plaatsen:
‘Fairtrade’ staat voor eerlijke handel. Dat betekent dat producenten in ontwikkelingslanden een eerlijke prijs krijgen voor hun product en dat de omstandigheden waarin zij werken menswaardig zijn: géén kinderarbeid, géén extreem lange werkdagen, het recht vakbondslid te zijn en met aandacht voor milieuvriendelijke productieprocessen. Door menswaardige internationale handelsketens willen wij eerlijk eten en drinken en eerlijke cadeaus bereikbaar maken voor iedereen, dus ook voor de inwoners van Hof van Twente.)

Bekijk hier ons Plan van Aanpak (20171031 Plan_van_Aanpak_Fairtrade_HofvanTwente_DEF_13929.pdf)